fbpx

Algemene  voorwaarden

LStudio voorwaarden van Fotostudio Memento.Gevestigd op de kerkstraat 86 3764 CV te Soest Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71195491

Artikel 1 Huisdieren Uiteraard ben je meer dan welkom met je huisdier in onze fotostudio. We vragen alleen voor onze hygiëne dit wel van tevoren aangegeven bij de reservering. Zodat we hier rekening mee kunnen houden met onze andere klanten.

Artikel 2 Minderjarigen onder de 18 jaar moet er altijd 1 volwassen persoon bij zijn. Zowel in de fotostudio als bij de fotopresentatie.

Artikel 3 Naaktfotografie Fotostudio Memento doet NIET aan naaktfotografie. En is verboden in de fotostudio.

Artikel 4 Ons foto werk : Ons werk wordt gepresenteerd op een tv scherm in een foto presentatie. Het is VERBODEN om foto’s te maken van het getoonde werk. Zoals beschreven in de auteurs wet. Ook is het bij ons verboden om foto’s te maken in onze fotostudio.

Algemene voorwaarden van fotostudio Memento

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Fotostudio Memento.Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de foto reportage kenbaar maken. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Fotostudio Memento worden aangepast. Fotoreportages

Heeft u een fotoshoot bij ons geboekt, en wilt u de fotoshoot toch verplaatsen. Dit kan binnen 24 uur. U dient dus 24 uur van tevoren af te melden. Indien u later bent met het afmelden van de fotoshoot worden er €19,- in rekening gebracht. Indien de fotoshoot vaker wordt afgezegd kunnen we de fotoshoot weigeren.

U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Fotostudio Memento is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.

Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Fotostudio Memento zal een selectie maken van de beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage.

De fotoreportage is pas compleet nadat Fotostudio Memento deze selectie heeft gemaakt. Fotostudio Memento is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen.

U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Fotostudio Memento niet geschikt zijn om te tonen.

Na de fotoreportage maken we een afspraak voor het bekijken van de foto’s in onze fotostudio op groot scherm. Hieruit kunt u de gewenste foto’s kiezen.

De foto’s worden niet online weergegeven, u kunt deze alleen bij onze foto presentatie bekijken.

Bruidsfotografie worden de foto’s online met een link en wachtwoord getoond zodat u alles op hooge resolutie kan downloaden.

Het foto tegoed dat wordt aangeboden bij een fotoreportage is 1 maand geldig na de foto reportage.

Boekingen:

Een fotoshoot kan geboekt worden via onze website, mail of telefonisch. Reservering Annuleren kan tot 24 uur van tevoren. Daarna worden er kosten in rekening gebracht.

Eventuele reiskosten van Fotostudio Memento zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan. (tenzij anders vermeld of afgesproken)

Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Fotostudio Memento heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

Het boeken van een bruidsreportage is niet vrijblijvend. Indien een reservering door de klant wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling van 25% op het gekozen pakket niet terugbetaald. In het geval dat Fotostudio Memento niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op teruggave van (het reeds betaalde deel van) de aanbetaling. Het weer is een onstabiele factor.

Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden.

Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. Als u beslist om ondanks regenvoorspellingen Fotostudio Memento toch te laten komen en de fotoreportage gaat niet door dan betaalt u de kosten die Fotostudio Memento heeft moeten maken.

Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk. Betalingen & levertijd Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.

U kunt na betaling in onze fotostudio een factuur bij ons opvragen. Heeft u een bestelling online gedaan, ontvangt u een factuur die reeds voldaan moet zijn voor de aangegeven termijnen. Zodra de betaling binnen is zal fotostudio Memento binnen 5 werkdagen de bestelling in orde maken.

De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn,versturen we u nog een herinnering. na 30 dagen wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 7,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 37 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.

De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen. Fotoproducten zijn fragiel. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

Cadeaubonnen:

U kunt bij Fotostudio Memento een cadeaubon kopen. De cadeaubon is een bon vanaf € 29,- of een door u te bepalen bedrag. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte. Een cadeaubon is tot inlevering geldig. U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoreportage, of nabestellingen. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling. Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.

Klachten, Aansprakelijkheid & VerantwoordelijkheidKlachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan Fotostudio Memento te worden verteld. De fotostudio heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 6.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.

Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op Fotostudio Memento, in welke zin dan ook.U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op fotostudio Memento. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.

Auteursrechten & Publicaties

Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Fotostudio Memento. Indien u foto’s wilt gebruiken voor commercieel publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van fotostudio Memento. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto.

Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan fotostudio memento. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met fotostudio Memento(Licentie), deze moet u op ieder verzoek van fotostudio Memento kunnen tonen. Op alle foto’s fotostudio Memento rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie. Fotostudio Memento mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden Met uitzondering van persoonsrecht).

Fotostudio Memento is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Fotostudio Memento” of “Foto: fotostudiomemento.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.

Licenties Toestemming

voor gebruik van een Fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Fotostudio Memento is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien. Indien door Fotostudio Memento toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

Openingstijden
Maandag: Gesloten
Dinsdag: Gesloten
Woensdag 10.00 t/m 18.00 
Donderdag 13.00 t/m 21.00
vrijdag 10.00 t/m 18.00 
Zaterdag 10.00 t/m 18.00 
SOEST

Kerkstraat 86
3764 CV Soest
035 5449124
info@fotostudiomemento.nl
Heemstede

Haemstedelaan 2-A
2101 WG Heemstede
023 5746128
Heemstede@fotostudiomemento.nl
Volg je ons al?
Op facebook en Instagram!